Solidaritate pentru un viitor CuMinte I

februarie 2022-septembrie 2023

Solidaritate pentru un viitor CuMinte II

ianuarie 2023- decembrie 2023

Solidaritate pentru un viitor CuMinte III

octombrie 2023 - iunie 2024

Există abilitate în disabilitate

februarie 2021 – decembrie 2022