ANMRF ,,Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila
Tradiție, experiență, viziune către viitor

   ANMRF Louis Pasteur Dej filiala Brăila este o asociație cu personalitate juridică proprie, înființată în baza OUG nr. 26/2000 și înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Brăila cu nr. 9/2000.
   Asociația Națională Mutuală România Franța (ANMRF) ,,Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila, reorganizată din octombrie 2016, cu o nouă conducere și cu o echipă de profesioniști cu experiență în derularea de proiete pentru tineri cu finanțare europeană, a dezvoltat și implementat mai multe programe/acțiuni cuprinse în statut. De la data menționată și până în prezent, în organizație activează, mentori, traineri, coordonatori de voluntari, profesori și, pe lângă voluntarii Corpului European de Solidaritate și 12 voluntari români din comunitatea locală.
   A.N.M.R.F "Louis Pasteur" Brăila, organizaţie neguvernamentală nonprofit, apolitică şi liberă de orice discriminare, este deschisă tuturor celor ce împărtăşesc valorile europene precum multiculturalitate, egalitate de şanse, voluntariat, libertate şi diversitate, respect şi stimă faţă de om, familie şi comunitate.
   Obiectivul general este de a mări implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, în principal de voluntariat, ca o modalitate de consolidare a coeziunii, a solidarității, a democrației, a identității europene și a cetățeniei active în Uniunea Europeană și dincolo de aceasta, oferind un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu o atenție specială acordată promovării dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a egalității de șanse, cât și PRIORIATEA INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE; creșterea capacității organizaționale, dezvoltarea resurselor umane și logistice pentru atingerea obiectivelor propuse.

Consiliul Director

Presedinte: Insp. Lintas Nicolae
Vicepresedinte: Ing. Ciubotaru Cornel-Ionut
Secretar: Ec. Stefan Roxana
Membru Asociat: Ing. Postelnicu Jenica Ionica
Viziunea, concepția și elaborarea de proiecte,
obținerea de finanțare prin Comisia Europeană
cât și implementarea proiectelor respective, cu finanțare europeană, toate acestea începând cu anul 2016
si pana in prezent pentru obținerea Certificării de Calitate pentru șapte ani de acces la finanțare europeană
aparțin exclusiv echipei:
Psih. Patricia DINCĂ,
Ing. Marius DINCĂ,
Ing. Mirela SÂRBU.


Echipa de Implementare Proiecte

Nicolae Lintas: Manager Proiect
Psiholog Patricia Dincă: Mentor Dezvoltare Personală
Ing. Marius Dincă: Mentor și Trainer Dezvoltare prin Învățare
Ing. Mirela Sârbu: Trainer
Ana Crețu: Coordonator Voluntari
Alexandru Nicuță: Consilier Voluntari
Mihaela Ghiban: Pregătitor LingvisticProiecte derulate
de către ANMRF ,,Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila din anul 2016

   ANMRF implementează proiecte cu și pentru tineret, pe viziunea și strategia actuală a Comisiei Europene, pe liniile actuale de finanțare europeană.
   Activitățile derulate în cadrul ANMRF sunt cele din contractele de finanțare, cu tineri din statele membre UE, non-UE și români, pe direcții de educație și formare profesională, incluziune și multiculturalitate, suport pentru beneficiarii din comunitatea locală - persoane cu dizabilități, cu oportunități reduse și/sau cu risc de excludere socială, dar și activități comune cu diverse instituții, școli și licee, ONG-uri etc. Iar pentru ca aceste activități complexe să se poată realiza conform criteriilor obligatorii de atins în proiecte am desfășurat și implementat diverse activități precum: cursuri și traininguri pentru tinerii ESC, suport lingvistic, reuniuni cu mare participare de tineri pentu activități formale și nonformale, conferințe și traininguri cu reprezentanții mai multor organizații pe direcții de suport și dezvoltare organizațională a acestora, lansări de carte și alte publicații proprii, consiliere psihologică și discuții individuale ale tinerilor ESC cu mentorii, reuniuni multiculturale, ședințe de lucru ale echipei de proiect etc.
   ANMRF a participat la concursuri de proiecte și a obținut finanțare europeană, a implementat și implementează, a gestionat si gestioneză cu succes mai multe proiecte europene în comunitatea brăileană, în condițiile în care NU A BENEFICIAT de nicio finanțare sau sprijin din partea autorităților locale.
   Din 2018, s-au derulat permanent, fără întreruperi, Proiecte prin Programele Erasmus+, Serviciul European de Voluntariat și Corpul European de Solidaritate, cu finanțare europeană, astfel:

“Voluntariatul, o soluție la violență!"
ID 2017-3-RO01-KA105-046959,
perioada 15 martie 2018 - 14 noiembrie 2018,
cu voluntari ESC din Turcia, Republica Moldova

”Dependent de libertate”
ID 2018-1-RO01-ESC11-061235,
perioada: 15 martie 2019 - 3 aprilie 2020,
cu voluntari ESC din Turcia si Republica Moldova

”Solidaritate pentru un viitor mai curat”
ID 2019-1-RO01-ESC11-061782,
perioada: martie 2020 – februarie 2021,
cu voluntari ESC din Turcia, Georgia, Spania si Republica Moldova

”Voluntar un nou început”
ID 2019-2-RO01-ESC11-064087,
perioada: 1 ianuarie 2020 – 15 decembrie 2021,
cu voluntari ESC din Turcia si Republica Moldova

”Există abilitate în disabilitate”
ID 2020-3-RO01-ESC11-095011,
perioada: februarie 2021 – decembrie 2022,
cu voluntari ESC din Turcia si Republica Moldova


Certificare de Calitate
și finanțare prin Corpul European de Solidaritate

Cum evaluarea implementarii proiectelor finantate din fonduri europene o face Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ca evaluator exigent privind atât acreditările cât și nivelul de finanțare), faptul că am obținut certificare cu posibilitate de finanțare pe șapte ani reprezintă un grad ridicat de bonitate al echipei ANMRF, ca seriozitate, experiență, corectitudine și profesionalism.
  Începand cu 1 ianuarie 2022, ANMRF Louis Pasteur Dej filiala Brăila deține

Certificare de Calitate numarul
2021-1-RO01-ESC50-0095880

Din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin Comisia Europeană, pentru implementarea de Proiecte ale Corpului European de Solidaritate. Prin această certificare, prin Certificatul de Calitate obținut, ANMRF Louis Pasteur Dej filiala Brăila beneficiază de finanțare europeană.Proiecte finalizate conform Certificării de Calitate
2021-1-RO01-ESC50-0095880


„Solidaritate pentru un viitor CuMinte” I
ID 2021-2-RO01-ESC51-VTJ-000044904
perioada: februarie 2022-septembrie 2023
cu voluntari ESC din Turcia, Republica Moldova si RomâniaProiecte aflate în derulare conform Certificării de Calitate
2021-1-RO01-ESC50-0095880


„Solidaritate pentru un viitor CuMinte” II
Proiect ID 2022-1-RO01-ESC51-VTJ-000080608
perioada: ianuarie 2023- decembrie 2023
„Solidaritate pentru un viitor CuMinte” III
Proiect ID 2023-1-RO01-ESC51-VTJ-000128370,
perioada: octombrie 2023 - iunie 2024

Si care proiecte vor continua în anii următori în aceeași viziune europeană și cu finanțare europeană.Rezultate în plan local și european


În urma implementarii programelor sociale și de mediu acceptate și recomandate de Comisia Europeana, prin aportul voluntarilor Corpului European de Solidaritate, a voluntarilor români și a institutiilor locale și naționale partenere, am adus un plus de calitate, viziune, învățare și implicare a tinerilor în contextul socio-economic-cultural european actual. Astfel, în grupurile țintă, am înregistrat rezultate reale și durabile privind multiculturalitatea, educația prin învățare în spirit civic și de protejare a mediului, cunoaștere și orientare în carieră, respectarea legilor și a semenilor, implicarea în ajutorul persoanelor defavorizate etc.

Cu mulțumiri Corpului European de Solidaritate
și Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;
mulțumiri partenerilor din proiecte și voluntarilor ESC implicați,

Echipa de implementare Proiecte,
psih. Patricia DINCĂ; ing. Mirela SÂRBU; ing. Marius DINCĂ