Voluntariatul , o solutie la violta

Prin activitățile pe care le vor derula în acest proiect se asigură pregătirea tinerilor SEV pentru a face față acțiunilor de voluntariat, având ca principal obiectiv eliminarea discriminărilor, lupta împotriva violenței în școli și înlocuirea consumului de droguri cu o viață sănătoasă.

Violenta in zilele noastre

"Este un fenomen ce nu poate fi negat, ce se manifestă acut în școli, iar noi nu avem cum să-i ferim sau să-i protejăm pe copii, dar putem să-i prevenim și să-i pregătim din timp. Cauzele creșterii violenței în școală pot fi: influența din afara mediului școlar, influența mass-mediei, influența negativă venita din familii dezorganizate/ divorț părinți și consumul de substanțe ilegale.Violența, o problemă actuală globală, are impact asupra actului educațional desfășurat chiar și într-un cadru instituționalizat. Luând în considerare amploarea fenomenelor de manifestare și interrelațiile pe care le presupune, putem spune că violența este un fenomen complex cu determinări psihologice, sociale, culturale și chiar economice. Violența școlară este doar una dintre manifestările violenței cotidiene. Dorim să implementăm acest proiect deoarece când vorbim despre violență școlară vorbim despre un fenomen larg ce trebuie evaluat cu ajutorul unor indicatori, iar pentru a preveni actele de violență împreună cu voluntarii SEV, trebuie să descoperim tipurile de violență. Ele pot fi subiective și subtile ce țin de atitudine și afectează climatul școlar, unde sunt incluse comportamentele ostile, umilirea, jignirea, absența la ore, disprețul, sfidarea, refuzul de a participa la activități – practic vorbim de atitudini antișcolare. O altă formă de violență extrem de răspândită în mediul școlar este violența verbală. Fenomenul violenței școlare se întinde pe o scară largă la al cărei final se află de foarte multe ori violența fizică. Violența indiferent de ce natură ar fi, se știe că perturbă grav mediul școlar. 2. Conform datelor din Raportul european privind drogurile 2017, prevalența consumului de droguri ilicite în rândul populației adulte din România a crescut progresiv în perioada 2004-2013, rămânând însă scăzută, comparativ cu alte țări europene. Canabisul este cel mai utilizat drog, cu un consum concentrat în rândul populației de tineri adulți (15-34 ani). În ceea ce privește rata de mortalitate indusă de consumul de droguri în rândul adulților (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) a fost în România, în anul 2015, de 1,6 decese la un milion de locuitori."
-Lintaș Nicolae, Președintele A.N.M.R.F ”Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila