Solidaritate pentru un viitor mai curat

Scopul proiectului „SOLIDARITATE PENTRU UN VIITOR MAI CURAT” este acela de formare a unei conştiinţe ecologice menite să ofere speranţa unui viitor comun, OM – MEDIU ÎNCONJURĂTOR şi confirmă ideea că OMUL reprezintă cea mai importantă resursă-valoare pentru o dezvoltare durabilă.

Solidaritate

În contextul integrării în Uniunea Europeană, Romania ca țară și-a stabilit și coordonat mijloacele tehnice, economice, administrative, strategii care să permită urmarirea    recuperării și reutilizării deșeurilor. O conduită corectă în acest sens este vitală, deoarece asigură limitarea risipirii într-uncadru în care resursele sunt nesatisfacatoare și costisitoare pentru năzuințele din ce în ce mai numeroare, diverse dar și sofisticate ale românilor. Ne dorim o țară curată, principiu pentru care România trebuie să includă în această direcție, fără deosebire, oricare cetățean în parte, alături de institutii, pentru un aspect curat și sclipitor.

Concluzionând, această strădanie reprezintă ocrotirea sănătații oamenilor, protejarea mediului înconjurător și folosirea rațională a resurselor naturale.

Este anevoios pentru o țară al cărei popor nu s-a bucurat de o educație potrivită în acest sens și care acum reacționează relativ greu la semnalele ce i se transmit de a-și transforma, practic din rădăcini, un comportament confortabil, nimicitor și indiferent la „suferința” mediului înconjurător.

Astfel, în urma Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu privire la încadrarea ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Parcul Natural-Balta mică a Brăilei (PN-BmB) și-a stabilit ca scop protecţia şi conservarea propriilor celule peisagistice în care legătura oamenilor cu natura de-a lungul timpului a favorizat dezvoltarea unei zone distincte, cu o uriașă diversitate biologică. 

Ca urmare a Convenţiei Ramsar, Parcul Natural-Balta mică a Brăilei are ca scop să asigure protecția și conservarea siturilor naturale cu diversitate biologică caracteristică zonelor umede. PN-BmB este încadrată în categoria ”Peisaj protejat: arie protejată, administrată în special pentru conservarea peisajului şi recreere”. Recomandarea proiectului “SOLIDARITATE PENTRU UN VIITOR MAI CURAT” s-a născut din aspirația de a aplica experiența Proiectelor de Voluntariat ca lecție de viață prin implicarea tinerilor, cetățeni activi și europeni, in crearea unui model de viață sănătos pentru mediul înconjurător și comunitate. 

Necesitatea acestui proiect vine ca o continuare a proiectului încheiat „VOLUNTARIATUL, O SOLUȚIE LA VIOLENȚĂ” și a celui în derulare „DEPENDENT DE LIBERTATE” în procesul de incluziune a tinerilor care ajung in custodia Serviciului de probațiune după ispășirea pedepsei.

Contextul general al proiectului nostru se întrepatrunde cu obiectivele Programului Corpului European de Solidaritate în patru direcții principale:

1. Participarea tinerilor – obiectiv ce se bazează pe încurajarea tinerilor în vederea unei cât mai buneinformări și promovări a cetățeniei active prin: amplificarea participării  acestora la viața civică a comunității și susținerea diferitelor forme de învatare prin educație non-formală ce vor constitui un real suport într-un viitor mai ecologic în rândul tinerilor.

2. Recrutarea tinerilor din grupuri dezavantajate, în special tineri NEET ce se confruntă cu riscul excluziunii sociale și sansa oferită acestora prin accesul la educația formală și non-formală, încurajarea și includerea în cadrul societății ca ansamblu, respectiv incluziunea socială a tinerilor cu oportunități reduse și lupta împotriva marginalizării acestora.

3. Diversitatea culturală ce oferă spațiul adecvat desfașurării unor activități comune în rândul tinerilor provenind din medii culturale și sociale diferite, și care vizează dezvoltarea învățării interculturale.

4. Creativitate și antreprenoriat dezvoltate prin: cele 4 miniproiecte, ateliere de lucru Trash Art, concursuri și eveniment flashmob, unde tinerii, cu ajutorul educației eco non-formale și formale, vor deprinde abilitățile și competențele necesare pentru propria lor dezvoltare personală și profesională.
OBIECTIV 1

Sensibilizarea și conștientizarea a 6 voluntari din Corpul European de Solidaritate (Turcia, Republica Moldova, Georgia), a 8 tineri beneficiari, aflați în situații NEET și a 100 de elevi/tineri români, a membrilor comunității și autorităților locale cu privire la importanța protecției mediului și descoperirea unor modalitățile de implicare a tinerilor în activități ecologice pe o perioada de 7 luni. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv implementam urmatoarele tipuri de activități:

– Organizarea a 10 întâlniri cu elevi din unitățile de învățământ partenere pentru creșterea nivelului de educație ecologică și a promovării oportunităților oferite de Corpul European de Solidaritate;

– Suport individualizat pentru cei 6 voluntari ESC si cei 8 tineri aflați în situații NEET;

– Campanie de promovare a CES in mass-media și în mediul online;

– Traininguri de educație ecologică, nonformala și antreprenoriat bazate pe metode de incluziune socială (ex.Teatru social etc);